Kacskovics Imre DVM, PhD, DSc


Kacskovics Imre 2014

tanszékvezető egyetemi tanár
Peter S. Freudenthal professzor

email: imre.kacskovics(at)ttk.elte.hu

Összes publikáció: PubMed MTMT Google

Rövid élettörténet

Ösztöndíjak

Tudományos Díjak:

Egyéb aktivitás:

Az ImmunoGenes alapítója és igazgatója, amely egy ELTE start-up vállalkozás és célja a hatékonyabb poliklonális és monoklonális ellenanyagok fejlesztése egy új biotechnológiai eljárás alkalmazásával (az FcRn-t fokozott mértékben kifejező állatok humorális immunválasza jelentősen fokozott).

Riport az Innotéka Magazinban:  Szabadság, gondolkodás és minden­napos kihívások 

Riport az ELTE-n: Az a célom, hogy az egyetem és az ipar kapcsolatát elmélyítsem 

Tudományos érdeklődési terület:

I. A humorális immunválasz alapjelenségeinek elemzése a neonatalis Fc receptort fokozott mértékben kifejező transzgenikus egerekben és nyulakban

Tudományos munkám középpontjában a hosszú távú immunitás fenntartásában és a maternális immunitás kialakításában a legfontosabb szerepet játszó IgG izotípusú ellenanyagok állnak. Korábbi kutatásaim középpontjában a háziállatok immunglobulin génjeinek, valamint a szarvasmarha tejmirigy IgG szekretáló mechanizmusának tisztázása álltak. Mivel a neonatális Fc receptorról (FcRn) kimutatták, hogy epitélsejteken keresztül IgG-t transzportál, megvizsgáltuk e receptor szerepét kérődzőkben és néhány egyéb háziállatfajban. Elemzéseinkhez olyan transzgénikus (Tg) egér modelleket is létrehoztunk, amelyek csak a laktáló tejmirigyben, vagy testszerte, szövet-specifikusan fejezik ki a szarvasmarha FcRn (bFcRn) molekulát. Tudományos és biotechnológiai szempontból is jelentős eredményünk annak tisztázása, hogy az FcRn a szarvasmarha tőgyszövetében az IgG-t a vérkeringésbe juttatja vissza, és nem a tejbe szekretálja. Az FcRn-t nagyobb mértékben kifejező Tg egerek immunológiai elemzései kapcsán felismertük, hogy ez a genetikai módosítás jelentősen fokozza az immun-válaszképességet, azaz 1) magasabb antigén(Ag)-specifikus szérum IgG titert; 2) nagyobb számú Ag-specifikus B-sejtet és hibridómát; 3) nagyobb humorális immundiverzitást; és 4) hatékony immunválaszt vált ki gyengén immunogén Ag esetén is.

 Az FcRn-t nagyobb mértékben kifejező Tg egerek immunológiai elemzései kapcsán felismertük, hogy ez a genetikai módosítás jelentősen fokozza az immun-válaszképességet, azaz 1) magasabb antigén(Ag)-specifikus szérum IgG titert; 2) nagyobb számú Ag-specifikus B-sejtet és hibridómát; 3) nagyobb humorális immundiverzitást; és 4) hatékony immunválaszt vált ki gyengén immunogén Ag esetén is.

Az FcRn kifejeződés fokozása növeli az antigén-specifikus IgG titert és antigén-specifikus B-sejtek számát különösen gyengén immunogén antigének esetén.

 

 

Ezeket az előnyös tulajdonságokat az FcRn-t nagyobb mértékben kifejező Tg nyulakban is megfigyeltük. Ezzel új eljárást dolgoztunk ki a terápiás, diagnosztikai és kutatási monoklonális- és poliklonális ellenanyagok előállítására. Ennek kiaknázására szabadalmi bejelentést tettünk 2007-ben, amelyet az eddig az Európai, Ausztrál, Kanadai, Kína, Japán és Hong Kongi Szabadalmi Hivatalok nyilvánítottak szabadalomnak, ill. hasznosító vállalatot alapítottunk (ImmunoGenes).
Jelenleg több nemzetközi gyógyszeripari nagyvállalat teszteli az ImmunoGenes által kifejlesztett állatokat, és egyikükkel, a japán Kyowa Hakko Kirin (KHK) céggel, 2014 szeptemberében, hasznosítási szerződést kötöttünk. A KHK az általunk létrehozott transzgénikus egereket a továbbiakban a saját gyógyszerfejlesztésében fogja alkalmazni. Kutatási együttműködésekben (pl. MTA Kísérletes Orvostudományi Kutató Intézet; Oxford University, New York University, Public Health England) monoklonális és poliklonális ellenanyagokat fejlesztünk olyan antigének ellen, amelyekkel szemben a korábbi próbálkozások sikertelenek voltak.

Az FcRn fokozott kifejeződésének hatása a humorális immunrendszerre. A fokozott mértékű IgG védelem több antigén(Ag)-specifikus IgG-t eredményez a Tg állatokban, ami miatt több lesz az Ag-IgG immunkomplex (Ag-IgG-IC). A bFcRn-t fokozott mértékben kifejező Tg dendritikus sejtek (DC) nagyobb számban és hatékonyabban prezentálják az antigént és stimulálják a Thelper sejteket (TH). Ennek hatására a ráoltást követően fokozódik a naiv B sejtek, a memória B sejtek (BM) és a plazmasejtek (AFC) aktiválódása és száma a másodlagos nyirokszervekben, ami a humorális immunválasz diverzitásának fokozódásához, az Ag-specifikus IgG titer növekedéséhez vezet.

II. Bioszimiláris monoklonális antitestek fejlesztése (konzorciumi tag); támogatja: Széchenyi2020

III. Autoimmun betegek B-sejt szintű molekuláris biomarker kutatása (konzorciumi tag); támogatja: FIEK_16-1-2016-0005)" pályázaton támogatást nyert „Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében” (2017-2021). A projekt szakmai vezetője Dr. Kacskovics Imre; költségvetése 2,7 mrd HUF (támogatás: 2,55 mrd HUF).

 

Az FcRn labor munkatársai:

Dr. Iliás Attila, PhD, tudományos főmunkatárs
Szikora Bence, PhD hallgató (2015 - )
Kovács Kristóf, PhD hallgató (2016 - )
Marx Anita MSc 2. éves hallgató
Pete Nóra 1. éves MSc hallgató

 

Válogatott publikációk

 

Összes publikáció: PubMed MTMT Google